نیم ساعت با کتاب

10 آذر 1392

نیم ساعت با کتاب

ظهر امروز اولین جلسه از سلسله جلسات نیم ساعت با کتاب در کلاس شماره 202 دانشکده ادبیات برگزار شد. در این جلسه که به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده ادبیات برگزار می شد، آقای محمد کشاورز دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی پس از معرفی مختصری از نویسنده کتاب، به ارائه رمان جاده اثر کورمک مک کارتی ترجمه حسین نوش آذر پرداخت. در پایان جلسه نیز به سوالات دانشجویان علاقه مند پیرامون بخش های مختلف کتاب پاسخ داده شد. لازم به ذکر است این جلسات در 3 روز آینده نیز در همان محل برگزار خواهد شد و دانشجویان کتاب های در قند هندوانه، دا و مردی در تبعید ابدی را ارائه خواهند داد.