سلسله جلسات هفته پژوهش

28 آذر 1392

سلسله جلسات هفته پژوهش

در طی هفته ای که گذشت، سلسله نشست های علمی هفته پژوهش به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی و با همکاری انجمن های علمی گروه اقتصاد و علوم سیاسی برگزار شد. این نشست ها که با موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و با حضور اساتید دانشکده علوم اداری برگزار می شد، به خصوص در زمان 12 تا 14 با استقبال نسبتا مناسب دانشجویان علاقه مند از دانشکده های مختلف مواجه شده بود. در طی این نشست ها آقایان دکتر رنجکش، دکتر نجف زاده، دکتر لطفعلی پور، دکتر کیوان حسینی، دکتر چشمی و دکتر فیضی به ارائه سخنرانی پراختند. علاقه مندان جهت دریافت فایل صوتی و تصویری کلیه این نشست ها می توانند به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان مراجعه نمایند.