تقدیر از همکاران جشنواره رسانه فرهنگ و جهانی شدن

24 اسفند 1392

تقدیر از همکاران جشنواره رسانه فرهنگ و جهانی شدن

ظهر چهارشنبه گذشته، طی مراسمی از دانشجویان و اساتید همکار در برگزاری «نخستین جشنواره فرهنگ، رسانه و جهانی شدن» تقدیر شد. در این جلسه که با حضور جمعی از اعضای سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و همچنین مسئولین آن مرکز، برگزار می شد، پس از ارائه گزارشی از روند اجرایی جشنواره توسط آقای فیاض (مسئول وقت سازمان دانشجویان در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد)، با حضور آقایان شریفی (مدیر گروه فرهنگ و هنر) و صابری (معاون آموزشی)، لوح یادبود جشنواره به دانشجویان همکار اهدا شد. لازم به ذکر است این جشنواره با همکاری سازمان دانشجویان، مرکز علمی کاربردی و فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد، از 13 لغایت 18 دی ماه گذشته در مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردیده بود.