در جستجوی منجی

12 دی 1389

در جستجوی منجی

جلسه ای با عنوان «درجستجوی منجی» (بحثی در عرفان ایران) در روز 98/9/30 ساعت 4 بعدازظهر در تالار بخارایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، با حضور دکتر بابک عالیخانی (عضو موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) برگزار گردید.