جلسه توجیهی مدرسین طرح دستی برآوریم

24 مهر 1393

جلسه توجیهی مدرسین طرح دستی برآوریم

با پایان ثبت نام طرح خیریه «دستی برآوریم»، بیش از 50 نفر از دانشجویان علاقه مند از دانشگاه های مختلف مشهد در این طرح ثبت نام کردند. طبق اعلام قبلی، جلسه توجیهی دواطلبان شرکت در این طرح، صبح امروز در سالن شورای پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد. در این جلسه ضمن معرفی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و فعالیت های آن، نقاط قوت و ضعف طرح دستی برآوریم 1 که سال گذشته اجرا شده بود، بیان شد و همچنین توضیحاتی پیرامون روند اجرایی طرح امسال ارائه گردید و کلیه دانشجویان حاضر در جلسه با نکات اجرایی طرح و ملزومات طرح آشنا شدند و برای امور اجرایی و تدریس در این طرح تقسیم کار نسبی صورت گرفت.