در حوالی پاییز

21 آبان 1393

در حوالی پاییز

سه شنبه گذشته اولین جلسه از جلسات شعرخوانی «در حوالی پاییز» به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصاد برگزار شد. در این نشست ها که به صورت کاملا دانشجویی برگزار می شود، با مدیریت یکی از دانشجویان، سبک شعری تعدادی از شعرای بزرگ بررسی شده و همچنین دانشجویان شرکت کننده با خوانش اشعار خود به بحث و گفتگو پیرامون نقاط قوت و ضعف آن می پردازند. لازم به ذکر است این جلسات سه شنبه هر هفته ساعت 12 در کلاس شماره 1 دانشکده علوم اداری برگزار می شود و حضور در ان برای عموم دانشجویان آزاد است.