مسابقات بازي-رياضي

4 اسفند 1389

مسابقات بازي-رياضي

اين مسابقات از سال 83 در دانشكده رياضي به همت دانشجويان دكتري، همكاري برخي از اساتيد و با حمايت كميته استعدادهاي درخشان دانشكده علوم رياضي پايه گذاري شد. با توجه به استقبال چشمگير دانشجويان اين مسابقات هرسال در هفته پژوهش برگزار گرديد. دوره هاي اول اين مسابقات تنها در سطح دانشكده رياضي برگزار مي گرديد.

زمان ثبت نام اين دوره 7الي 10 اسفند 89 ميباشد

زمان برگزاري مسابقات 12 الي 19 اسفند 89 ميباشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت www.mathgame.ir مراجعه فرماييد.