اختتامیه نمایشگاه سبز تر از برگ

20 آذر 1393

اختتامیه نمایشگاه سبز تر از برگ

ظهر روز گذشته اختتامیه نمایشگاه دانشجویی «سبز تر از برگ» در آمفی تئاتر شماره 2 دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. همزمان با روز جهانی معلولین، از هفته گذشته به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم ریاضی و با همکاری موسسات شهید بهشتی، سوم شعبان و فتح المبین، نمایشگاهی از آثار هنری و صنایع دستی معلولین در دانشکده های دانشگاه فردوسی برپا شده بود. از هفته گذشته به ترتیب دانشکده های علوم ریاضی، علوم اداری، ادبیات و علوم پایه میزبان این نمایشگاه بودند. در پایان دو هفته نمایشگاه، اختتامیه آن با حضور جمعی از دانشجویان علاقه مند و همچنین کودکان موسسات فوق الذکر برگزار شد. معرفی مراکز، پخش کلیپ و اجرای سرود توسط کودکان مراکز شهید بهشتی، فتح المبین و سوم شعبان  از جمله بخش های این مراسم بود. لازم به ذکر است کلیه عواید حاصل از فروش محصولات هریک از موسسات برای امر خیریه در همان موسسه هزینه خواهد شد.