اولین اردوی دریای خاک

10 اسفند 1393

اولین اردوی دریای خاک

جمعه گذشته اولین اردوی «دریای خاک» ویژه دانشجویان دختر علاقه مند دانشگاه های مشهد و همچنین مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر در کویر اطراف روستای فدیشه نیشابور برگزار شد. با توجه به استقبال گسترده دانشجویان دختر از این طرح و حضور بیش از 70 نفر از آنان در اردوی روز جمعه و ظرفیت محدود سازمان دانشجویان در برگزاری اردو، سعی خواهد شد تا امکان برگزاری مجدد این اردو برای جمعه آینده (ویژه دختران) فراهم شود. حضور در محل امامزاده روستای فدیشه، ارائه توضیحات کارشناس سازمان محیط زیست، کویرگردی، اجرای موسیقی محلی و آتش بازی از جمله برنامه های اردوی فوق بوده است.