هفته اول اردوهای جهادی مهرباران

27 اسفند 1394

هفته اول اردوهای جهادی مهرباران

هفته اول از ششمین دوره از اردوهای جهادی مهرباران، از یکشنبه گذشته با اعزام گروه اول دانشجویان، در روستاهای چشمه حاج سلیمان و شریف آباد بردسکن آغاز شد. در این هفته با اعزام گروه اول، آموزش های دینی در دو بخش بزرگسالان و کودکان با هدف آموزش قرائت و روانخوانی قرآن کریم، آموزش های بهداشتی با رویکرد بهداشت مدارس و دانش آموزان و غربالگری آنان و آموزشی های هنری در سه حوزه مصنوعات چرم، موتیف بافی و عروسک سازی آغاز شد. همچنین با رایزنی های صورت گرفته، طی روزهای آینده با همکاری دانشگاهعلوم پزشکی مشهد، شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن و همچنین مرکز آموزش عالی و علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر، در بازه ای دو روزه، پزشک متخصص و همچنین کارشناسان کشاورزی برای درمان بیماران نیازمند و ارائه توضیحاتی پیرامون اصول کشاورزی و باغداری با تاکید بر پسته کاری، در محل روستای چشمه حاج سلیمان حاضر خواهند شد. لازم به ذکر است فعالیت های گروه اول در روز شنبه 29 اسفند خاتمه یافته و در همان روز گروه دوم جایگزین آنان تا ششم فروردین خواهند شد.