بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

20 ارديبهشت 1395

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

ظهر امروز نشست دانشجویی «بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان، در سالن کنفرانس امام رضا (ع) این دانشگاه برگزار شد. در این نشست که با همکاری مشترک بنیاد فردوسی شاخه توس و مدیریت دانشگاه فرهنگیان برگزار میشد، دکتر ناصر کنعانی (فردوسی پژوه) به ایراد سخنرانی پرداختند. از نکات قابل توجه این نشست، استقبال پر شور دانشجویان علیرغم تبلیغات دیرهنگام بود.