همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی

6 مهر 1395

همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی

دیروز و امروز همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی مشهد در محوطه پردیس دانشگاه برگزار شد. در این برنامه، علاوه بر بخش های اداری دانشگاه، مجموعه های دانشجویی نیز در قالب نمایشگاهی به معرفی فعالیت های خود پرداختند که سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیز با حضور در این نمایشگاه با ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی خود در دانشکده های مختلف، زمینه های فعالیتی خود را به دانشجویان جدیدالورود معرفی کرد. دانشجویان پسر مقطع کارشناسی در صبح دیروز، دانشجویان تحصیلات تکمیلی در عصر دیروز و دانشجویان دختر مقطع کارشناسی در صبح تامروز در این همایش شرکت کردند. علاقه مندان به فعالیت های فرهنگی و همکاری و با سازمان دانشجویان می توانند «نام» و «رشته تحصیلی» خود را به سامانه پیامک سازمان دانشجویان «30007650001920» ارسال نمایند تا با آنها تماس گرفته شده و در فعالیت های فرهنگی این مجموعه همراه شوند.