اولین روز مرحله منطقه ای مسابقات مناظره دانشجویان

1 آبان 1395

اولین روز مرحله منطقه ای مسابقات مناظره دانشجویان

اولین روز از مرحله مقدماتی مرحله منطقه ای (شرق کشور)  پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، امروز در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شود، 16 گروه دانشجویی از استان های مازندران، یزد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی با هم به رقابت می پردازند. در روز نخست 16 گروه طی 8 مناظره در 8 ساعت پیاپی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 10 گروه «تبین» از استان مازندران به عنوان گروه موافق و «سه گا» از استان یزد به عنوان گروه مخالف با موضوع «مهمترین دلیل بالا رفتن سن ازدواج عدم استطاعت مالی است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «سه گا» با کسب 488 امتیاز در برابر 419 امتیاز گروه «تبیین» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 11 دو گروه «تدبیر» از استان سیستان و بلوجستان به عنوان گروه موافق و «ارشتاد»از استان خراسان رضوی به عنوان گروه مخالف با موضوع «قانون فعلی خدمت وظیفه سربازی موجب افزایش توان نظامی کشور میشود و در نتیجه مفید است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ارشتاد» با کسب 463 امتیاز در برابر 450 امتیاز گروه «تدبیر» برنده مناظره شدند. در مناظره سوم در ساعت 12 دو گروه «دانشگاه آزاد 3» از استان یزد به عنوان گروه موافق و «بسیج دانشجویی» از استان هرمزگان به عنوان گروه مخالف با موضوع «توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی کشور مقدم است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «دانشگاه آزاد 3» با کسب 422 امتیاز در برابر 399 امتیاز گروه «بسیج دانشجویی» برنده مناظره شدند. در مناظره چهارم در ساعت 13 دو گروه «ولایت» از استان کرمان به عنوان گروه موافق و «ساتراپ» از خراسان رضوی به عنوان گروه مخالف با موضوع «ماهواره عامل اصلی گسترش فساد و فحشا در خانواده است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ساتراپ» با کسب 476 امتیاز در برابر 310 امتیاز گروه «ولایت» برنده مناظره شدند. در مناظره پنجم در ساعت 14 دو گروه «رویش» از استان مازندران به عنوان گروه موافق و «انجمن اسلامی» به عنوان گروه مخالف با موضوع «استفاده از زور برای نهادینه کردن قانون مجاز است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «انجمن اسلامی» با کسب 426 امتیاز در برابر 397 امتیاز گروه «رویش» برنده مناظره شدند و در مناظره ششم در ساعت 15 دو گروه «رشد» از خراسان شمالی به عنوان گروه موافق و «تنقیح مناط ترافرازنده» از خراسان رضوی به عنوان گروه مخالف با موضوع «اختلاط دخترها و پسرها خارج از چارچوب شرع و عرف، مهمترین عامل فروپاشی نظام خانواده است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تنقیح مناط ترافرازنده» با کسب 512 امتیاز در برابر 372 امتیاز گروه «رشد» برنده مناظره شدند. به علت انصراف تیم انجمن اسلامی استان هرمزگان، مناظره هفتم با موضوع «وجود نشانه هایی از نژاد پرستی در بخش قابل توجهی از ما ایرانیان واقعیتی انکار ناپذیر است» لغو شد و گروه فرهنگ و سیاست الف از خراسان جنوبی به مرحله بعد راه پیدا کرد. در مناظره هشتم نیز در ساعت 16 دو گروه «روان اندیش» از استان یزد به عنوان گروه موافق و «فریاد زندگی» از خراسان رضوی به عنوان گروه مخالف با موضوع «ارتباط مستقیمی بین حجاب و سلامت روانی بانوان وجود دارد.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «فریاد زندگی» با کسب 471 امتیاز در برابر 384 امتیاز گروه «روان اندیش» برنده مناظره شدند. مناظرات مرحله یک چهارم نهایی با حضور 8 تیم راه یافته به مرحله بعد، فردا از ساعت 12 تا 15 در همان تالار دکتر سعادت دانشکده علوم برگزار خواهد شد.