اردوی تشکیلاتی اعضای سازمان

27 آبان 1395

اردوی تشکیلاتی اعضای سازمان

امروز اولین اردوی تشکیلاتی اعضای فعال سازمان دانشجویان در منطقه ییلاقی زشک برگزار شد. در این اردو که با حضور جمعی از دانشجویان دختر دانشکده های مختلف دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی برگزار شد، دانشجویان پس از حضور در ساعت 8:30 در مقابل سازمان مرکزی جهاددانشگاهی، عازم روستای زشک شدند و پس از استفاده از طبیعت زیبای پاییزی آن منطقه، پیش از غروب آفتاب به دانشگاه بازگشتند.