مرحله یک چهارم مسابقات مناظره دانشجویان

10 ارديبهشت 1396

مرحله یک چهارم مسابقات مناظره دانشجویان

دومین روز از مرحله استانی ششمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر امروز در تالار دکتر علی شریعتی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شود، 12 گروه دانشجویی از دانشگاه های فردوسی مشهد، سبزوار، تربت حیدریه و دانشگاه امام رضا (ع) با هم به رقابت می پردازند. در مناظره نخست از مرحله یک چهارم نهایی، در ساعت 12 دو گروه «نفی ماعدا» به عنوان گروه موافق و «فریاد حقیقت» به عنوان گروه مخالف با موضوع «علت اصلی عدم توسعه در ایران اقتصاد رانتی حاصل از درآمد نفت در کشور است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «فریاد حقیقت» با کسب 517 امتیاز در برابر 416 امتیاز گروه «نفی ماعدا» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «علوم سیاسی» به عنوان گروه موافق و «تبصره آخر» به عنوان گروه مخالف با موضوع «منشور حقوق بشر توانسته متضمن جلوگیری از نقض حقوق انسان ها در کشور های غربی شود.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تبصره آخر» با کسب 454 امتیاز در برابر 427 امتیاز گروه «علوم سیاسی» برنده مناظره شدند. در مناظره سوم در ساعت 14 دو گروه «تاملات علمی» به عنوان گروه موافق و «مبین» به عنوان گروه مخالف با موضوع «ارتباط مستقیم نهاد روحانیت با سیاست، باعث ایجاد فاصله میان مردم و روحانیت می شود.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تاملات علمی» با کسب 446 امتیاز در برابر 307 امتیاز گروه «مبین» برنده مناظره شدند. لازم به ذکر است مناظرات مرحله نیمه نهایی فردا از ساعت 12 تا 14 در همان تالار دکتر شریعتی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.