مرحله نیمه نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

11 ارديبهشت 1396

مرحله نیمه نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

مرحله نیمه نهایی مرحله استانی ششمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر امروز در تالار دکتر علی شریعتی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و تیم های تبصره آخر، تاملات علمی، علوم سیاسی و فریاد حقیقت با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست از مرحله نیمه نهایی، در ساعت 12 دو گروه «تبصره آخر» به عنوان گروه موافق و «تاملات علمی» به عنوان گروه مخالف با موضوع «قرائت رسمی و حکومتی از دین با مدارا و تساهل دینی در تعارض است.»با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تاملات علمی» با کسب 506 امتیاز در برابر 444 امتیاز گروه «تبصره آخر» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «علوم سیاسی» به عنوان گروه موافق و «فریاد حقیقت» به عنوان گروه مخالف با موضوع «بیکاری جوانان ناشی از ضعف مهارتهای شغلی کارجویان است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «علوم سیاسی» با کسب 531 امتیاز در برابر 463 امتیاز گروه «فریاد حقیقت» برنده مناظره شدند. لازم به ذکر است مناظرات مرحله رده بندی و نهایی چهارشنبه از ساعت 12 تا 14 در همان تالار دکتر شریعتی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.