نقدی بر فلسفه های معاصر غرب

10 مهر 1390

نقدی بر فلسفه های معاصر غرب

سلسله کارگاه های نقدی بر فلسفه معاصر غرب با حضور جناب آقای علی آبادی از تاریخ 23 شهریور و به صورت هفتگی در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد در حال برگزاری می باشد. علاقه مندان جهت ثبت نام و شرکت در این کارگاه ها که به مدت 8 هفته ساعت 16:30 روزهای چهارشنبه برگزار می گردد، می توانند با شماره 8832355 تماس حاصل نموده و یا به صورت حضوری به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد مراجعه نمایند.