دست های آلوده

26 ارديبهشت 1397

دست های آلوده

ظهر امروز مناظره «دست های آلوده» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی با هدف بررسی ریشه های فساد اقتصادی در ایران، در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار شد. آقای اکبر اعلمی (نماینده دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی) و حجت الاسلام حمید رسایی (نماینده دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی) مهمانان این مناظره بودند که به بیان دیدگاه های خود در این رابطه پرداختند. در پایان این مناظره نیز به سوالات شفاهی حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.