دو قدم مانده به یلدا

1 دی 1397

دو قدم مانده به یلدا

به بهانه پاسداشت سنت یلدا، برنامه «دوقدم مانده به یلدا» به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده دندان‌پزشکی و در محل آمفی‌تئاتر نیک‌پسند این دانشکده برگزار شد.