نهال آرزو

18 اسفند 1397

نهال آرزو

صبح روز چهارشنبه ۱۵ اسفند، طرح نهال آرزو به همت کانون فعالیت‌های خیریه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و با هدف حمایت از تعدادی از دانش‌آموزان کم برخوردار برگزار شد. این طرح مبتنی برا دوبخش بود؛ ابتدا کارگاه آموزشی محیط‌زیست و نهال‌کاری در محل سالن شورای جهاد دانشگاهی برگزار شد و سپس هر دانش‌آموز یک نهال کاشت. همچنین از دانش‌آموزان خواسته‌شد تا آرزوهایشان را یادداشت کنند تا در طرح‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد.