مرحله یک چهارم نهایی، مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

19 اسفند 1397

مرحله یک چهارم نهایی، مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

دومین روز از مناظرات مرحله یک چهارم نهایی، مرحله مقدماتی مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، امروز با برگزاری 4 رقابت در تالار امام رضا در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. در مناظره نخست در ساعت ۱2 گروه «مرآت» به عنوان گروه موافق و «ندا» به عنوان گروه مخالف با موضوع «برای مصالح جامعه در مواقعی می‌توان اخلاق را نادیده گرفت» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «مرآت» برنده مناظره شد. در مناظره دوم در ساعت ۱3 دو گروه «در سنگر آزادی» به عنوان گروه موافق و «علمی کاربردی» به عنوان گروه مخالف با موضوع «کاهش سنوات تحصیلی، موجب تضییع حقوق دانشجویان می‌شود» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «علمی کاربردی» برنده مناظره شد. در مناظره سوم در ساعت ۱4 دو گروه «علوم سیاسی» به عنوان گروه موافق و «پروهان» به عنوان گروه مخالف با موضوع «مهم‌ترین مانع توسعه کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه احساس نبود آزادی بیان است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «علوم سیاسی» برنده مناظره شد. مناظرات مرحله یک چهارم نهایی با حضور 4 تیم راه یافته به مرحله بعد، فردا از ساعت 12 تا 14 در همان تالار امام رضا (ع) دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.