دومین روز همایش دانشجویان نوورود دانشگاه فردوسی مشهد

8 مهر 1398

دومین روز همایش دانشجویان نوورود دانشگاه فردوسی مشهد

صبح امروز، دومین روز از همایش دانشجویان نوورود دانشگاه فردوسی مشهد (ویژه دانشجویان پسر این دانشگاه در کلیه دانشکده ها) در محوطه مجتمع کانون‌های فرهنگی برگزار شد و دانشجویان در کنار سایر مجموعه‌های دانشجویی، از غرفه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی نیز بازدید کردند. لازم به ذکر است این همایش، امروز عصر با حضور دانشجویان دختر دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی و دامپزشکی ادامه خواهد داشت.