بیا تا گل برافشانیم

21 مهر 1398

بیا تا گل برافشانیم

ظهر امروز، مسابقه حافظ‌خوانی به مناسبت بزرگداشت حافظ با عنوان «بیا تا گل برافشانیم» به همت دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان‌رضوی در دانشکده های مهندسی و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد در محل سالن دکتر حائری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این نشست دکتر محمد تقوی (عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر احمد آفتابی ثانی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد) به عنوان داور حضور داشتند و به داوری اشعار خوانده شده پرداختند. در پایان خانم «فاطمه عالمیان» به عنوان نفر اول، خانم «مطهره جنتی» به عنوان نفر دوم و خانم «فرزانه نعیمی» به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند و هدایای خود را دریافت کردند.