کارگاه آموزشی اکسل

25 مهر 1398

کارگاه آموزشی اکسل

عصر امروز، اولین جلسه از کارگاه آموزشی «اکسل» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاد‌دانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده علوم‌اداری و اقتصادی در محل سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. در این کارگاه، مهندس ایمان اشکاوند (مدرس دانشگاه و مولف کتاب یادگیری نرم‌افزار اکسل) به عنوان مدرس حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است این کارگاه در هفته های آتی ادامه خواهد داشت.