ورود به ورزشگاه آزادی

12 آبان 1398

ورود به ورزشگاه آزادی

 ظهر امروز، نشست «ورود به ورزشگاه آزادی» به همت دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان‌ رضوی در دانشکده‌های الهیات و علوم‌تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، در محل سالن آمفی‌تئاتر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی  برگزار شد. در این نشست آیت‌الله محسن غرویان (استاد فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم و پژوهشگر حوزه و دانشگاه)، دکتر مهدی کرمانی (عضو هیئت علمی گروه علوم‌اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر رضا شجیع (دبیر هیئت اندیشه‌ورز وزارت ورزش و جوانان و پژوهشگر جامعه‌شناسی فوتبال) به عنوان سخنران حضور داشتند و به بررسی ابعاد فقهی، جامعه‌شناختی و جامعه‌پژوهی فوتبالی ورود زنان به ورزشگاه پرداختند.