راه طی‌شده اقتصاد ایران

20 آذر 1398

راه طی‌شده اقتصاد ایران

ظهر امروز، نشست «راه طی‌شده اقتصاد ایران» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده علوم‌اداری و اقتصادی، در محل سالن دکتر حائری دانشکده ادبیات برگزار شد. در این نشست، دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) و دکتر علی چشمی (عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد) به عنوان سخنران حضور داشتند و  بررسی و نقد سیاست‌های اقتصادی ایران طی 4 دهه گذشته پرداختند. در پایان نیز به سوالات علاقه‌مندان پاسخ داده شد.