استراتژی بقای طبقات محروم در کرونا

4 آذر 1399

استراتژی بقای طبقات محروم در کرونا

برنامه استراتژی‌بقا طبقات محروم

با حضور دکتر حسین اکبری ( عضو هیئت‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی ) و کارشناس_مجری‌جناب آقای مسعود فتاح‌زاده کارشناس دکترا جامعه شناسی توسعه و اقتصاد در روز دوشنبه 26 آبان به صورت پخش زنده اینستاگرامی برگزار شد . 

در این برنامه به تاثیرات اقتصادی ناشی از بحران کرونا بر جامعه ایران را مورد بررسی قرارداده شد و همچنین با تاکید بر تاثیر اساسی ساختارها و ارزش ها ، تغییرات اجتماعی به وجود آمده تحلیل شد . 

از تحولات مهم و اساسی پیش آمده میتوان به چند مورد ذیل اشاره کرد:

•تحولات اقتصادی بشدت دینداری مردم را تحت تاثیر قرار میدهند و درمواقع بحران های اقتصادی دینداری مردم به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکند.

•همچنین در مواقع بحران، ما شاهد بوجود آمدن شغل های کاذب و مقطعی برای قشر محروم جامعه خواهیم بود.

•از دیگر تاثیرات بحران کرونا تاثیر عمیق و گسترده بر شکل آموزش و پژوهش بوده است و چه بسا این تغییر بتواند تحولات مثبتی در حوزه آموزش و پرورش ایجاد کند.

 

 

 «کانال تلگرام سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی »

« پیج اینستاگرام سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی»