آشتی با قرآن

27 ارديبهشت 1391

آشتی با قرآن

هفته گذشته، سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر با همکاری کانون فرهنگی هنری طلوع و با استفاده از حمایت های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشمر، اقدام به برگزاری دوره های آموزش و آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم کرده است. شایان ذکر است شرکت در این دوره ها برای دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد رایگان بوده و در پایان دوره به دانشجویانی که دوره را با موفقیت به پایان برسانند، گواهی معتبر مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا خواهد شد.