نیم ساعت با کتاب

31 فروردين 1392

نیم ساعت با کتاب

ظهر امروز اولین جلسه از سلسله جلسات ارائه کتاب به همت دفاتر سازمان دانشجویان در دانشکده های ادبیات و الهیات در کلاس 120 دانشکده ادبیات برگزار شد. در این جلسه آقای محمدامین تاجور کتاب روان شناسی درون خانواده اثر دکتر علی اصغر احمدی را برای دانشجویان شرکت کننده در جلسه ارائه نمودند. لازم به ذکر است این جلسات تا پایان هفته هر روز ساعت 12 در کلاس 120 دانشکده ادبیات ادامه خواهد داشت. همچنین دانشجویان علاقه مندی که برای ارائه کتاب آمادگی دارند می توانند به یکی از دفاتر سازمان دانشجویان در دانشکده ها مراجعه کرده و یا با شماره 8832355 تماس حاصل نمایند تا در هفته های بعدی در لیست ارائه دهندگان قرار گیرند.