پدرخوانده

30 ارديبهشت 1391

پدرخوانده

سه روز اول هفته گذشته و به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصاد، مجموعه فیلم های پدرخوانده 1 و 2 و 3 برای دانشجویان علاقه مند در آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری به نمایش درآمد. علاوه بر توضیح و نقد مکتوب ارائه شده در زمان پخش فیلم، دانشجویان از توضیحات ارائه شده توسط آقای کامبیز نمازی به عنوان کارشناس سینما و منتقد بهره مند شدند.